Pożyczki dla firm Podkarpacie

Cena : Proszę o kontakt

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o. o. powstał 10 maja 2017 roku. Jest spółką samorządową i oferuje finansowe instrumenty służące rozwojowi MŚP na Podkarpaciu. Celem Funduszu jest zarządzanie środkami finansowymi w obszarze wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do finansowania. Wsparcie przeznaczone jest w szczególności dla firm, które posiadają trudny dostęp do finansowania. Celem jest również wzmocnienie aktywności inwestycyjnych podmiotów gospodarczych z Podkarpacia, wzmacniając ich pozycje, konkurencyjność i rozwijanie gospodarczych działalności. W ofercie znajdziemy działalności pożyczkowe, poręczeniowe, gwarancje i promesy oraz działalności faktoringowe.